Handelsbetingelser og vilkår

Popupperfra Hey Tilde (benævnt "Popupper") er et Software as a Service produkt udviklet og drevet af Towoo ApS (benævnt "Towoo").

Ved at acceptere nærværende handelsbetingelser og vilkår erklærer du at have læst og forstået vilkårene, og at du er gjort særligt opmærksom på, at der gælder byrdefulde bestemmelser, herunder bl.a. for så vidt angår forudbetaling, værneting og begrænsning af Towoo's ansvar.

Disse handelsbetingelser og vilkår gælder i forholdet mellem brugeren af Towoo systemer og software, i alle tilfælde hvor der gøres brug af, købes ydelser eller produkter (benævnt "brugeren"), og virksomheden Towoo og samtlige systemer og software gjort tilgængeligt af Towoo.

Anvendelse af Towoo software

Brugeren kan oprette pop-up vinduer og accepterer ikke at gøre følgende:

  • Overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven;
  • Være usand eller vildledende
  • Krænke tredjemands rettigheder ved at krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
  • Distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil;
  • Distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade Towoo eller brugerne af Towoo's interesser eller ejendom;
  • Belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af Towoo;
  • Kopiere, ændre eller distribuere andre brugeres Indhold;
  • Benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til Towoo og indsamle indhold til noget formål uden vores udtrykkelige tilladelse;
  • Sammenstille eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mailadresser, uden deres samtykke;
  • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til vores ydelser.

Rettigheder til indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere vores hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker.

Ved oprettelse af Indhold på Towoo's tjenester giver du Towoo og hermed koncernforbundne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeligøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af det pågældende Indhold, herunder data, tekst og billeder.

Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder til selv at anvende det Indhold, herunder data, tekst og billeder, du opretter på Towoo's tjenester.

1. Ansvarsfraskrivelse

Towoo hæfter ikke for fejl begået af brugere i forbindelse med indtastning af fejlagtige oplysninger. Towoo tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

2. Ændringer af handelsbetingelser og vilkår

Towoo forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre i handelsbetingelser og vilkår.

3. Overtrædelse af vilkår, ansvar og hæftelse

Ved at bruge Towoo accepterer du samtidig Towoo's retningslinjer for brug. Towoo forbeholder sig ret til at ændre disse retningslinjer. Hvis retningslinjerne ikke respekteres og overholdes, kan Towoo vælge at ekskludere dig fra Towoo's systemer og platforme og/eller anmelde misbruget.

Du indvilliger i, at Towoo kan ekskludere dig fra hjemmesiden uden forudgående varsel, hvis du misbruger eller på anden vis bryder vore retningslinjer for brug.

Personoplysninger

Som bruger af Towoo giver du os lov til at registrere og behandle personoplysninger om dig og dine aktiviteter. Disse informationer bruges til at give dig relevante tilbud.

Towoo giver generelt ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne website videre til tredjemand.

De personlige data indsamles med henblik på levering af tilbud fra vores samarbejdspartnere, og til fakturering.

De data, som Towoo registrerer, er reguleret af 'Lov om behandling af personoplysninger'. Dataansvarlig er Towoo. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven. Du kan finde loven i sin helhed og læse om datatilsynet på: www.datatilsynet.dk.

Personoplysninger gemmes højst 12 måneder efter brug.

Du kan altid ved henvendelse til Towoo få oplyst hvilke oplysninger Towoo har registreret om dig, ligesom du har mulighed for at gøre indsigelse mod oplysninger, der er registreret om dig i henhold til reglerne i Persondataloven.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Generelle betingelser

Brug og alle køb er omfattet af dansk rets almindelige regler.

Hvis du vil klage over Towoo, skal du rette henvendelse til kontakt@heytilde.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet på www.forbrug.dk, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Kontakt